Avaa mobiilivalikko
Muskarin ensimmäinen

Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista kasvatusta, joka tukee ja edistää lapsen motorista ja kognitiivista kehitystä. Musiikin peruskäsitteisiin (rytmi/tempo, melodia, harmonia, muoto, dynamiikka ja sointiväri) tutustutaan elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ryhmät jaetaan ikävuosittain ja opetuksessa huomioidaan lasten musiikillisen ja yleisen kehityksen eri vaiheet. Musiikin iloa koetaan musiikkileikkikoulussa laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen ja musiikkia eri tavoin kuunnellen.

Päiväkotimuskarit

Musiikkiopisto Avonia järjestää musiikkileikkikouluopetusta yhteistyössä päiväkotien kanssa. Opetusta on tarjolla Hösmärinpuiston, Nupurin, Ymmerstan ja Viherrannan päiväkodeissa sekä Honey Monsters päiväkodissa Olarissa ja Tuomarilassa. Opetus integroidaan lasten päiväkotipäivään siten, ettei se näyttäydy muusta varhaiskasvatuksesta irrallisena. Opetus on ryhmäopetusta ja se on tarkoitettu 3-5-vuotiaille päiväkodissa hoidossa oleville lapsille. Ymmerstan koulun eskarilaiset voivat hakeutua kantelemuskari opetukseen. Opetus tapahtuu Ymmerstan koulun esiopetuksen tiloissa. Opetuksen järjestäminen perustuu Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan linjaamaan yhteistyösopimukseen taiteen perusopetuksen järjestämisestä päiväkodeissa.
 

Muskariryhmät 2017-18

Hakeutuminen

Hinnat

  • Musiikkileikkikoulu 110 euroa
  • Kantelevalmennus 130 euroa