Laulu

Opetuksen tavoitteena on oppia käyttämään omaa ääntä mahdollisimman monipuolisesti ja tutustua laulutekniikan perusteisiin rytmimusiikin keinoin. Ohjelmistossa käydään läpi rytmimusiikin eri tyylilajeja ja niiden tyylinmukaista tulkintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota esiintymiseen ja harjoitellaan mikrofonin käyttöä. Suositeltava aloitusikä on noin 13 vuotta.