Musiikkiopisto Avonian tiedote 13.3.2020

Yleistä
Suomen Valtioneuvosto antoi torstaina 12.3.2020 suosituksen, jossa lähikontakteja harrastustoiminnasssa ja vapaa-ajalla tulee rajoittaa koronaviruksen estämiseksi. Musiikkiopisto Avonialla ei ole tiedossa ketään oppilasta, huoltajaa, opettajaa tai henkilökuntaan kuuluvaa, jolla olisi vahvistettu koronavirus (COVID-19) tartunta. Haluamme toimia vastuullisesti tässä vakavassa tilanteessa ja seuraavat toimenpiteet ovat ennaltaehkäisevää toimintaa. Oppilaiden, huoltajien ja opettajien terveys on aina etusijalla.

Opetusjärjestelyt ja konsertit
Musiikkiopisto Avonian kaikki opetus- ja konserttitoiminta on keskeytetty kahden viikon ajaksi, aikavälillä 13.3.–27.3.2020 (viikko 12 ja 13). Selvitämme etäopetuksen järjestämisen mahdollisuuksia.

Kanslian toiminta
Kanslian henkilökunta tekee työnsä etänä aikavälin 16.3.–27.3.2020.

Lukukausimaksut
WHO (World Health Organization), Maailman terveysjärjestö on julistanut koronaviruksen (COVID-19) maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Toimenpiteet, joilla pyritään rajoittamaan ja hidastamaan maailmanlaajuisen pandemian leviämistä täyttävät selkeästi Force majeure määritelmän. Koronaviruksen (COVID-19) leviämisen rajoittaminen ja hidastaminen on kaikkien edun mukaista. Opetusjärjestelyistä johtuvien muutosten vuoksi kevään 2020 lukukausimaksuista ei myönnetä alennuksia tai palautuksia.

Tiedotus
Musiikkiopisto Avonia seuraa THL:n ja maamme hallituksen suosituksia etupainotteisesti.
Tiedotamme osoitteessa www.avonia.fi muutoksista ja ohjeistuksista.
Opetus- ja konserttitoiminnan mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan viimeistään 27.3.2020 mennessä.

Ilari Iivonen
rehtori
MUSIIKKIOPISTO AVONIA