Tiedote oppilaille ja huoltajille 27.3.2020

Kiitos oppilaille ja huoltajille sopeutumisesta vallitsevaan tilanteeseen. Etäopetuksen avulla on voitu jatkaa musiikkiharrastusta.

Musiikkiopisto Avonian toiminta jatkuu Suomen valtioneuvoston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti etäopetuksena vähintään 13.4.2020 saakka. On syytä varautua, että normaaliin lähiopetukseen päästään syyslukukauden 2020 alusta.

Etäopetuksessa käytettävän yhteyden parantamiseksi kotona on hyvä huomioida seuraavia seikkoja:
*Sammuta tietokoneelta, iPadiltä ja matkapuhelimesta muut sovellukset etäyhteyden ajaksi
*Etäsoittotunnin aikana muut perheenjäsenet voivat edesauttaa yhteyttä siten, että eivät käytä wifi-verkkoa etäsoittotunnin aikana
*Mahdollisimman lähellä wifi-reititintä (usein valkoinen/musta pieni laatikko) oleminen edesauttaa hyvän yhteyden saamista
*Kuulokkeiden ja/tai mikrofonin käyttö aina johdollisena. Bluetooth lisää viivettä. 

Etäopetuksen järjestämiseen on monenlaisia tapoja, joita voidaan varioida ja soveltaa tarpeiden mukaan. Opettajat ovat oppilaskohtaisesti tekniset valmiudet ja ympäristö huomioon ottaen järjestäneet etäopetuksen.

Yhtenä paljon käytettynä vaihtoehtona on ollut videoiden vaihto; oppilas lähettää harjoittelemansa läksyt videoina opettajalle ja opettaja lähettää niiden pohjalta palautetta ja ohjeita seuraavalle viikolle. Videoiden etuna on joustava aikataulu, kun videon voi tehdä itselleen sopivana ajankohtana. Videon äänenlaatu on usein myös parempi etäyhteyteen verrattuna. Videoiden hyvä puoli on myös se, että niihin voi palata ja kuunnella uudestaan harjoittelutilanteessa.

Musiikkiopisto Avonia on aloittanut 17.3. yhteistyön kaupallisen toimijan kanssa etäopetukseen soveltuvan verkkoympäristön ja yhteisöalustan kehittämiseen liittyen. Tällä viikolla (vko 13) on pidetty koetunteja ja kehitystyö jatkuu intensiivisesti. 

Ilari Iivonen

rehtori