Hakeutuminen

Soitto-opinnot koostuvat viikoittaisista yksityistunneista, yhteismusisointitunneista ja musiikin hahmotusaineiden tunneista. Hakuajat ovat vuosittain seuraavasti: keväällä alkaviin opintoihin  5.11.–5.12. ja syksyllä alkaviin opintoihin 4.5.–22.5.

Opinnoista

» Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakumahdollisuudet paranevat, jos paikkatoiveita ei ole rajattu hakemuksessa. Perustason opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Avoimella osastolla voi opiskella ilman opintotavoitteita ja osasto on pääasiassa tarkoitettu aikuisille.

Ilmoitamme uusille oppilaille oppilaspaikasta sähköpostitse. Niille, joille emme pysty tarjoamaan oppilaspaikkaa, ilmoitamme asiasta sähköpostitse. Jätämme ilman oppilaspaikkaa jääneiden hakemukset jonoon seuraavan lukukauden ajaksi ja olemme yhteydessä mikäli peruutuksia ilmenee. Oppilaspaikan vahvistuskirjeessä on tieto opetuspaikasta ja soittotunnin ajankohdasta.

Huomioithan, että soittimen hankinta kannattaa tehdä opettajan avustuksella.

Oppilaaksi hakeutuminen tapahtuu lähettämällä hakulomake. Ohessa on linkki hakulomakkeeseen, paina ”ilmoittautumaan” -nappia.

Lukukausimaksut

Musiikkiopisto

Perusopinnot solistinen aine

30 min viikossa yksityisopetus 290 €
45 min viikossa yksityisopetus 350 €

Syventävät opinnot solistinen aine

60 min viikossa yksityisopetus 350 €

Musiikin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin sisältyvät henkilökohtaiset soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi.

Sisaralennus

Sisaralennus -30 € myönnetään, kun samasta taloudesta opiskelee useampi lapsi perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Alennus huomioidaan automaattisesti yhdessä laskussa.

Päiväkotimuskari

musiikkileikkikoulu (30-45 min) 110 €
rytmiikkavalmennus (30-45 min) 130 €

Ryhmäopetus

ukuleleryhmä (30-45 min) 190 €
lapsikuoro Ainova  90 €

Avoin osasto

Avo 1

Syyslukukausi 17 opetusviikkoa
Kevätlukukausi 18 opetusviikkoa

30 min viikossa yksityisopetus 560 €
45 min viikossa yksityisopetus 840 €
Musiikkiteknologia 120 €

Avo 2

Syyslukukausi 12 opetusviikkoa
Kevätlukukausi 12 opetusviikkoa

30 min viikossa yksityisopetus 385 €
45 min viikossa yksityisopetus 580 €

Avoimen osaston opetuksen hintaan ei sisälly ryhmäaineet.

Muut maksut

kirjaamismaksu (uudet oppilaat)  15 €
soitinvuokra / lukukausi  50-100 €
maksumuistutus    5 €

Lisätietoa

Lukukausimaksut

Syyslukukauden lukukausimaksun eräpäivä on 31.8. ja kevätlukukauden 31.1.

Jousiorkestereissa, rytmimusiikin bändeissä soittaminen, musiikin perusteiden teoriaopinnot, musiikkiteknologian opinnot ja kuoro ovat ryhmäopetusta. Näiden aineiden opiskelu sisältyy lukukausimaksuun perustason ja musiikkiopistotason solistisen aineen opiskelijoille.

Solistisen aineen oppitunnit ovat yksityistunteja. Lähiopetuksen lisäksi voidaan opetusta järjestää tarvittaessa myös etäopetuksena.

Oppilaalta, joka keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun vastaavan syyn johdosta, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Musiikkiopisto Avonialla on perintäsopimus Intrum Justitian kanssa.

Sähköinen laskutus

Musiikkiopisto Avonia lähettää oppilasmaksut sähköisesti. Pyydämme perheitä huolehtimaan, että tiedossamme on huoltajan ja/tai oppilaan voimassaoleva sähköpostiosoite. Lasku lähetetään alaikäiselle oppilaalle huoltajan sähköpostiin tai täysi-ikäiselle oppilaalle omaan sähköpostiin.

Lähettäjä: Eepos-postitus
Aihe: Lasku Musiikkiopisto Avonialta

Laskun vastaanottaminen ja maksaminen:
– avaa lasku, tallenna koneellesi tai tulosta
– käytä viitenumeroa laskun maksussa

Maksuhuomautuksen lisätään viiden euron laskutuslisä.

Laskuja koskevat tiedustelut: tuula.iivonen@avonia.fi, 010 420 1082