Klassinen musiikki

Opintoihin sisältyvät henkilökohtaiset soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi.

Musiikin opiskelu Musiikkiopisto Avoniassa perustuu musiikin laajan oppimäärän mukaiseen opetussuunnitelmaan. Opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta siten, että oppilas kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Yhteismusisointiopinnot aloitetaan, kun oppilaalla on riittävät valmiudet musiikin harjoittelemiseen pienryhmissä tai orkestereissa. Musiikin hahmotusaineiden opinnot aloitetaan noin yhdeksän ikävuoden vaiheilla. Musiikin hahmotusaineiden sisältöalueet ovat luovuus, käytännön muusikkous, improvisointi ja yleinen musiikin hahmottaminen

Valittavina instrumentteina ovat laulu, piano, kitara, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, huilu, nokkahuilu, klarinetti, traverso, harmonikka ja kantele.

Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään.

Soittimet

Opintoihin sisältyvät henkilökohtaiset soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet keskittyvät oppilaan muusikkotaitojen, luovan muusikkouden ja musiikillisen identiteetin kehittämiseen osana kokonaisvaltaista musiikin opiskelua. Oppilas työskentelee itsenäisesti ja ryhmissä tehden erilaisia sävellys-, kuuntelu- ja soittamisharjoituksia. Tunneilla harjoitellaan myös ryhmässä soittamista ja improvisointia erilaisissa soitinkokoonpanoissa.

1. Muusikkotaidot

 • Muusikkotaitojen kehittäminen: opiskellaan lukemaan, kirjoittamaan sekä kuulemaan (ja kirjoittamaan ylös kuultua) musiikkia.
 • Kannustetaan oppilasta soittimesta riippumatta korvakuulolta yhteismusisointiin ja säestämiseen.
 • Harjoitellaan sointujen ja melodioiden löytämistä korvakuulolla ja oman soittimen avulla.
 • Harjoitellaan kappaleiden ja musiikin hahmottamista: rakenne, soittimet, melodia, soinnut
 • Kuunnellaan paljon erilaista musiikkia (klassinen, kansanmusiikki, pop)

2. Käytännön muusikkous

 • Yleisen muusikkouden ja ”pelimannitaitojen” kehittäminen.
 • Kannustetaan oppilasta soittimesta riippumatta korvakuulolta yhteismusisointiin ja säestämiseen.
 • Harjoitellaan sointujen ja melodioiden löytämistä korvakuulolla tietokoneohjelmistojen (Better Ears) ja oman soittimen avulla.
 • Soinnutetaan valmiita melodioita ja soitetaan niitä tuntitilanteissa.

3. Improvisointi

 • Improvisointitaitojen kehittäminen ilman rajoitteita.
 • Soitetaan melodioita omalla soittimella valmiiden sointujen/taustan päälle. Sävelletään melodioita MuseScore -ohjelmalla ja omaa soitinta käyttäen.
 • Improvisoidaan ryhmässä.

Ryhmät

 • Perustaso A: 9-11 -vuotiaille perustason opiskelijoille.
 • Perustaso B: 12-15-vuotiaille perustason opiskelijoille.
 • Perustaso C: 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille perustason opiskelijoille.
 • Syventävät opinnot: perustason tehneille oppilaille.
  Sisältö suunnitellaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Säveltäminen

Opinnoissa tutustutaan säveltämisen peruskäsitteisiin (esim. rytmi, melodia, harmonia, tekstuuri) sekä säveltämisen erilaisiin lähtököhtiin. Oppilas tutustuu notaation perusteisiin ja oppii käyttämään MuseScore-ohjelmaa sävellyksensä notatointiin. Oppilas säveltää omaa musiikkia, jota esitetään konsertinomaisessa tilanteessa.

Ryhmät

 • sävellys 1  10-14 -vuotiaille.
 • sävellys 2  15-vuotiaille ja sitä vanhemmille

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologian perusopinnot antavat oppilaalle valmiudet tuottaa, tallentaa, muokata ja lähettää musiikkia digitaalisesti tietokoneympäristössä.

Opetuksen pääpaino keskittyy nuotinnukseen ja digitaalisen äänen käsittelyyn, äänittämiseen ja muokkaamiseen.

Musiikkiteknologian perusopintojen myötä oppilas oppii hallitsemaan opetuksessa käytettävien laitteistojen toimintaperiaatteet ja ymmärtää opetettavaan aineeseen liittyvien käsitteiden, laitteiden, työtapojen ja asioiden yleisimmin käytössä olevat termit ja sanaston.

Musiikkiteknologiaopinnot tukevat oppilaan oman soittimen kehittymistä, antavat valmiudet tehdä omaa musiikkia ja toimimaan nykypäivän musiikkikentällä.

Musiikkiteknologian opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Musiikkiteknologian perusteet
 • Studiotyön perusteet
 • Äänentoiston perusteet

Peruskurssien jälkeen oppilas osaa kirjoittaa musiikkia midipohjaisella nuotinnusohjelmalla, äänittää eri instrumentteja, editoida ja muokata ääntä ts. ”miksata”, luoda valmiista musiikkimateriaalista äänitiedostoja eri formaatein, siirtää ja ladata ääntä internettiin, tietokoneiden ja äänilaitteiden välillä. Perusopintoihin sisältyvät studiotyön ja äänentoiston peruskurssit. Studiotyön peruskurssi antaa oppilaalle käsityksen studiossa työskentelystä.

Äänentoiston peruskurssilla opetellaan äänen vahvistamisen ja konserttitilanteen tallentamisen perusteet. Klassisen ja rytmimusiikin ryhmissä huomioidaan opintolinjojen erityistarpeet. Musiikkiteknologian opinnot sisältyvät musiikkiopisto Avonian oppilailla lukukausimaksuun.

Opinnot on tarkoitettu musiikkiopinnoissa pidemmällä oleville oppilaille.
Opetuksen pääpaino keskittyy nuotinnukseen ja digitaalisen äänen käsittelyyn, äänittämiseen ja muokkaamiseen.

Yhteismusisointi

Orkesterissa yksi soittaja muuttuu osaksi suurempaa soivaa kokonaisuutta, mikä tuo uusia innostavia ulottuvuuksia omaan soittoon.

Orkesterisoitto
Orkesterisoiton keskeisenä tavoitteena ja sisältönä on oppia soittamalla ymmärtämään musiikin eri osa-alueita ja syventää musiikillista yleissivistystä. Tärkeänä tavoitteena on myös iloinen ja utelias suhtautuminen yhdessä tekemiseen ja oppimiseen.

Musiikkiopisto Avoniassa toimii neljä jousiorkesteria, kitaraorkesteri sekä useita eri yhtyeitä. Orkestereissa soittaminen sisältyy lukukausimaksuun.

Kuoro
» Musiikkiopisto Avonian Ainova-kuoro harjoittelee Villa Breidablickissa maanantaisin klo 17.00. Kuoroon ovat tervetulleita kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet. Kuoroa johtaa Mia Heikkinen, mia.heikkinen@avonia.fi.

Paikka: Villa Breidablick, Kannusillanmäki 6