Muskari

Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari opetus) on tavoitteellista kasvatusta, joka tukee ja edistää lapsen motorista ja kognitiivista kehitystä. Musiikin peruskäsitteisiin (rytmi/tempo, melodia, harmonia, muoto, dynamiikka ja sointiväri) tutustutaan elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ryhmät jaetaan ikävuosittain ja opetuksessa huomioidaan lasten musiikillisen ja yleisen kehityksen eri vaiheet. Musiikin iloa koetaan musiikkileikkikoulussa laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen ja musiikkia eri tavoin kuunnellen.

Huom.

Musiikkiopisto Avonia aloittaa musiikkileikkikoulu opetuksen yhteistyössä Mainingin ja Tillinmäen päiväkotien kanssa. Oheisesta linkistä pääset ilmoittautumaan näiden päiväkotien ryhmiin.

Päiväkotimuskarit

Musiikkiopisto Avonia järjestää musiikkileikkikouluopetusta yhteistyössä päiväkotien kanssa. Opetusta on tarjolla Hösmärinpuiston, Nupurin ja Ymmerstan päiväkodeissa sekä Honey Monsters päiväkodissa Olarissa ja Tuomarilassa. Opetus integroidaan lasten päiväkotipäivään siten, ettei se näyttäydy muusta varhaiskasvatuksesta irrallisena. Opetus on ryhmäopetusta ja se on tarkoitettu 3-5-vuotiaille päiväkodissa hoidossa oleville lapsille.

Eskarilaiset  voivat hakeutua rytmiikkavalmennukseen. Opetusta järjestetään Hösmärinpuiston-, Ymmerstan- ja Nupurin päiväkodeissa sekä Karhusuon koululla. Rytmiikkavalmennuksessa tutustutaan eri soittimiin ja syvennetään muskarissa opittuja musiikillisia taitoja. Opetuksen järjestäminen perustuu Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan linjaamaan yhteistyösopimukseen taiteen perusopetuksen järjestämisestä päiväkodeissa.

Etämuskarit

Ohessa on linkkejä Avonian etämuskaritunneille.

Alkulaulu   Inenee laululeikki  Kanapolkka  Helmiina ja rytmimunat  Kala Kalevi  Soita mukana Kala Kalevi

Piippolan vaarilla oli talo Nallekarhu-loru Karhu nukkuu Lauletaan yhdessä: Karhu nukkuu

Lukukausimaksut

Musiikkileikkikoulu
110 euroa

Rytmiikkavalmennus
130 euroa

Perheet, jotka saavat vapautuksen päivähoitomaksusta voivat hakea vapaaoppilaspaikkaa 31.8. mennessä toimittamalla Avonian kansliaan Espoon kaupungin päätöksen päivähoitomaksusta. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Eräpäivät 15.9. ja 15.2.