Rytmimusiikki

Opetuksen tavoitteena on soittimen teknisten valmiuksien kehittäminen ja rytmimusiikin eri tyylilajeihin tutustuminen ja tyylinmukaisen tulkinnan omaksuminen. Yhteismusisoinnin painotus bändisoittimien opiskelussa on erityisen tärkeää ja Musiikkiopisto Avonian rytmimusiikin opetukseen kuuluukin olennaisena osana AMP-metodi, jonka avulla pyritään madaltamaan käytännön musisoinnin ja teoriatuntien raja-aitaa. Opistomme tarjoaa sähkökitaran, sähköbasson, laulun, koskettimien, rumpujen ja teorian opetusta Espoossa Olarin toimipisteessä.

Soittimet

Opintoihin sisältyvät henkilökohtaiset soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi.

AMP

Musiikkiopisto Avonian rytmimusiikin perusteiden opetuksessa käytetään Afroamerikkalaisen musiikin perusteet (AMP) -metodia, jossa teoria- ja säveltapailuopinnot suoritetaan yhteismusisointiin integroituna.

» Tunneilla yhdistetään rytmimusiikin teoria, säveltapailu, transkriptio sekä bändisoitto yhdeksi oppiaineeksi. Viikottainen oppitunti koostuu teoria-osuudesta ja bändiosuudesta.

Teoriaosiossa käytetään Tohtori Toonika-kirjaa itsenäisesti opettajan avustuksella. Tämä mahdollistaa yksilöllisen etenemisvauhdin.

Kirjan materiaali kattaa musiikkikoulun perustason. Käytäntöosiossa soitetaan bändin jäsenenä kappaleita, joiden avulla opiskellaan teoriaosiossa käytyjä asioita. Bändiosuuden tavoitteita ja keskeisiä sisältäjä ovat oman roolin ymmärtäminen osana yhtyeen sointia.

Rytmimusiikissa instrumenttiopinnoissakin käydään asioita nimenomaan bändisoiton kannalta, koska yksittäinen instrumentti on osa isompaa soivaa kokonaisuutta eli bändiä. Esiintymiset kuuluvat olennaisena osana opintokokonaisuuteen.

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologian perusopinnot antavat oppilaalle valmiudet tuottaa, tallentaa, muokata ja lähettää musiikkia digitaalisesti tietokoneympäristössä.

»Opetuksen pääpaino keskittyy nuotinnukseen ja digitaalisen äänen käsittelyyn, äänittämiseen ja muokkaamiseen.

Musiikkiteknologian perusopintojen myötä oppilas oppii hallitsemaan opetuksessa käytettävien laitteistojen toimintaperiaatteet ja ymmärtää opetettavaan aineeseen liittyvien käsitteiden, laitteiden, työtapojen ja asioiden yleisimmin käytössä olevat termit ja sanaston.

Musiikkiteknologiaopinnot tukevat oppilaan oman soittimen kehittymistä, antavat valmiudet tehdä omaa musiikkia ja toimimaan nykypäivän musiikkikentällä.

Musiikkiteknologian opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Musiikkiteknologian perusteet
  • Studiotyön perusteet
  • Äänentoiston perusteet

Peruskurssien jälkeen oppilas osaa kirjoittaa musiikkia midipohjaisella nuotinnusohjelmalla, äänittää eri instrumentteja, editoida ja muokata ääntä ts. ”miksata”, luoda valmiista musiikkimateriaalista äänitiedostoja eri formaatein, siirtää ja ladata ääntä internettiin, tietokoneiden ja äänilaitteiden välillä. Perusopintoihin sisältyvät studiotyön ja äänentoiston peruskurssit.

Studiotyön peruskurssi antaa oppilaalle käsityksen studiossa työskentelystä. Äänentoiston peruskurssilla opetellaan äänen vahvistamisen ja konserttitilanteen tallentamisen perusteet.

Klassisen ja rytmimusiikin ryhmissä huomioidaan opintolinjojen erityistarpeet. Musiikkiteknologian opinnot sisältyvät musiikkiopisto Avonian oppilailla lukukausimaksuun.