Avaa mobiilivalikko
Hakeutumisen ensimmäinen

Söka in

Musikstudierna består av enskilda lektioner, gruppmusiceringslektioner och musikens uppfattning (MuUf) -lektioner. Ansökningstiden för studier är: studierna som startar på våren 5.11. – 5.12. och studierna som startar på hösten 2.5. – 6.6.

Om studierna

» Elevplatserna fylls i registrerings ordning. Grundstudierna är inriktade för barn och ungdomar. På den öppna avdelningen kan man studera utan särskilld målsättning och den är inriktad åt vuxna.

Nya studeranden kommer att meddelas om antagningen via el-post. Åt de studeranden som vi inte kan erbjuda en studieplats hamnar automatiskt på väntelistan och vi kommer att kontakta dem om det blir lediga studieplatser.

Om godkännandet till musikinstitut kommer studeranden att få ett bekräftelsebrev där det finns information om undervisningsstället och om lektionens tidpunkt.

Observera att det är rekommendabelt att fråga råd av din lärare innan instrumentköpet.

Du kan söka in till musikinstitutet genom att fylla i ansökningsblanketten. Nedan finns en länk till programmet genom att trycka på ”Hae” -knappen och fyll i dina uppgifter.

Application

Terminsavgifter

Musikinstitut

TERMINSAVGIFTER

Grundnivå, solistiskt ämne

30 min per vecka, enskilda lektioner                              290 €
45 min per vecka, enskilda lektioner350 €

Musikinstitutnivå, solistiskt ämne

60 min per vecka, enskilda lektioner                               350 €

Gruppundervisning

30-45 min pianoträning190 €
30-45 min smågruppsundervisning (violin, sång, gitarr)190 €
Andra gruppundervisningsämnen  90 €

Musiklek

30-45 min, musiklekskolegrupper110 €
instrumentträning130 €

 

Öppen avdelning

Öppen 1

Hösttermin, 17 veckors undervisning
Vårtermin, 18 veckors undervisninng

30 min per vecka, enskilda lektioner560 €
45 min per vecka, enskilda lektioner840 €

Öppen 2

Hösttermin, 12 veckors undervisning
Vårtermin, 12 veckors undervisninng

30 min per vecka, enskilda lektioner385 €
45 min per vecka, enskilda lektioner580 €

Terminsavgifter

Förfallodatumet för terminsavgifter: 31.8. (höstterminen) och 31.1. (vårterminen)

Spelandet i stråkorkestern, rytmmusikbandet, teoretiska studier, musikteknologistudier samt kören är gruppundervisning. Studierna i dessa ämnen ingår i terminsavgiften för studeranden på grundnivån och musikinstitutnivån. (solistiska ämnen)

Undervisningen i solistiska ämnen är privat undervisning.

Om eleven avbryter studierna under terminen, tas terminsavgiften i sin helhet. Men om uppsägningen beror på en sjukdom eller motsvarande detalj kan rektorn ge säkning på terminsavgiften.

Musikinstitutet Avonia har ett avtal med Intrum Justitia.

Elektronisk fakturering

Musikinstitutet Avonia använder elektronisk fakturering. Vänligen se till att vi har förmyndarens eller studerandens giltig elpostadres. Fakturor för minderåriga elever kommer att skickas till deras förmyndare och i alla andra fall direkt till studeranden själva.

Avsändare: Isolta e-fakturatjänst
Ämne: Fakturans avsändare, Musikinstitutet Avonia

En påminnelse kommer att skickas per post. Till påminnelsen tilläggs en 5 € avgift.

Förfrågningar: tuula.iivonen@avonia.fi, 010 420 1082