Tiedote oppilaille ja huoltajille 1.4.2021

Musiikkiopisto Avonia kartoittaa vuonna 2008 ja sitä nuorempien oppilaiden
mahdollisuutta siirtyä lähiopetukseen. Kartoitus koskee yksityisopetusta.
Ryhmäopetus, vuonna 2007 ja sitä vanhempien oppilaiden opetus jatkuu etäopetuksena 30.4. saakka.

Oppilas voi halutessaan jatkaa etäopetuksessa ja sopia siitä opettajan kanssa.
Huoltajat voivat sopia opettajan kanssa vuonna 2008 ja sitä nuorempien oppilaiden lähiopetustunnin ajankohdasta pääsiäisen jälkeen.

Lähiopetuksen voisi aloittaa aikaisintaan 13.4.2021. Opetusjärjestelyissä noudatetaan viranomaismääräyksiä, muutokset ovat mahdollisia.

Muutokset soittotunnin ajankohdassa ja paikassa ovat mahdollisia tilajärjestelyistä ja opettajan lukujärjestyksestä johtuen.

Lähiopetuksessa huomioitavaa:

Suosittelemme kaikille maskin käyttöä oppituntien aikana.
Jos perheessä on altistuksia tai mahdollisia epäilyjä altistuksesta, opetus tulee järjestää etäopetuksena.
Vanhemmat voivat saattaa oppilaan ulko-ovelle, tarvittaessa (alle kouluikäiset) luokan ovelle maskin kanssa.
Turvavälejä noudatetaan myös tunnille saapuessa ja poistuessa ja käsihygieniasta huolehditaan.

Hyvää pääsiäistä!

Ystävällisin terveisin
Ilari Iivonen
rehtori