Opetussuunnitelma

Oppiminen tapahtuu parhaiten positiivisten tunne-elämysten ja huoltajien tuen avulla. Oppimisprosessin ymmärtäminen ja sen aikana tapahtuva rakentava palaute antaa oppilaille erinomaiset mahdollisuudet nauttia soittoharrastuksesta sekä edistyä tavoitteissa. Musiikkiharrastuksessa kehittyminen edellyttää säännöllistä harjoittelua.
Avoniaan hyväksytyille oppilaille perustetaan verkkolevytilaan taitokansio, joka sisältää oppilaan taitotaulun ja tallenteita oppilaan soitosta sekä opintoihin liittyviä dokumentteja. Taitokansio on jaettu oppilaan, oppilaan huoltajan, opettajan ja oppilaitoksen hallinnon kanssa.
Taitotaulu on väline oppimisprosessin seuraamiseen. Instrumentti kohtaisissa taitotauluissa on kerrottuna ymmärrettävästi ne asiat, jotka sisältyvät musiikin perustasolle ja syventäviin opintoihin.
Taitotaulujen sisällöt koostuvat seuraavista eri osa-alueista:
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
Säveltäminen ja improvisointi
Esittäminen ja ilmaiseminen
Musiikkiopisto Avonia antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta.  Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (2017). Keskeisinä opintoja ohjaavina menetelminä käytetään soitinkohtaisia taitotauluja ja taitokansiota.
Musiikkiopisto Avonian opetussuunnitelma
Musiikkiopisto Avonian tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma