Läroplan

Musiikkiopisto Avonian opetussuunnitelmassa opintosisällöt ovat esitetty selkeästi soittimittain. Tämä auttaa huoltajia ymmärtämään tavoitteet ja tukemaan oppimisprosessia. Oppiminen tapahtuu parhaiten positiivisten tunne-elämysten ja huoltajien tuen avulla. Oppimisprosessin aikana tapahtuva ohjaus ja rakentava palaute antaa oppilaille erinomaiset mahdollisuudet nauttia soittoharrastuksesta sekä edistyä tavoitteissa. Soitinkohtaisissa oppimissisällöissä on kiinnitetty huomiota myös oppilaan omaan musiikin tuottamiseen, improvisointiin, vapaaseen säestykseen ja säveltämiseen.
Keskeisinä opintoja ohjaavina menetelminä käytetään soitinkohtaisia taitotauluja ja taitokansiota.
Musiikkiopisto Avonian uusi opetussuunnitelma