Musiklek

Varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista kasvatusta, joka tukee ja edistää lapsen motorista ja kognitiivista kehitystä. Musiikin peruskäsitteisiin (rytmi/tempo, melodia, harmonia, muoto, dynamiikka ja sointiväri) tutustutaan elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ryhmät jaetaan ikävuosittain ja opetuksessa huomioidaan lasten musiikillisen ja yleisen kehityksen eri vaiheet. Musiikin iloa koetaan musiikkileikkikoulussa laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen ja musiikkia eri tavoin kuunnellen.

Päiväkotimuskarit

Musiikkiopisto Avonia järjestää musiikkileikkikouluopetusta yhteistyössä päiväkotien kanssa. Opetusta on tarjolla Hösmärinpuiston, Nupurin ja Ymmerstan päiväkodeissa sekä Honey Monsters päiväkodissa Olarissa ja Tuomarilassa. Opetus integroidaan lasten päiväkotipäivään siten, ettei se näyttäydy muusta varhaiskasvatuksesta irrallisena. Opetus on ryhmäopetusta ja se on tarkoitettu 3-5-vuotiaille päiväkodissa hoidossa oleville lapsille. Eskarilaiset  voivat hakeutua kantelemuskari tai rytmiikkavalmennukseen. Opetusta järjestetään Hösmärinpuiston-, Ymmerstan- ja Nupurin päiväkodeissa. Rytmiikkavalmennuksessa tutustutaan eri soittimiin ja syvennetään muskarissa opittuja musiikillisia taitoja. Opetuksen järjestäminen perustuu Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan linjaamaan yhteistyösopimukseen taiteen perusopetuksen järjestämisestä päiväkodeissa.

Hakeutuminen ja hinnat

Musiikkileikkikoulu
115 euroa

Eskariryhmä
135 euroa

Perheet, jotka saavat vapautuksen päivähoitomaksusta voivat hakea vapaaoppilaspaikkaa 31.8. mennessä toimittamalla Avonian kansliaan Espoon kaupungin päätöksen päivähoitomaksusta. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Eräpäivät 15.9. ja 15.2.