Söka in

Musikstudierna består av enskilda lektioner, gruppmusiceringslektioner och musikens uppfattning (MuUf) -lektioner. Ansökningstiden för studier är: studierna som startar på våren 3.11. – 5.12. och studierna som startar på hösten 3.5. – 22.5. Ansökningstiden börjar på ansökningsperiodens första dag klockan 9.00.

Om studierna

» Elevplatserna fylls i registrerings ordning. Grundstudierna är inriktade för barn och ungdomar. På den öppna avdelningen kan man studera utan särskilld målsättning och den är inriktad åt vuxna.

Nya studeranden kommer att meddelas om antagningen via el-post. Åt de studeranden som vi inte kan erbjuda en studieplats hamnar automatiskt på väntelistan och vi kommer att kontakta dem om det blir lediga studieplatser.

Om godkännandet till musikinstitut kommer studeranden att få ett bekräftelsebrev där det finns information om undervisningsstället och om lektionens tidpunkt.

Observera att det är rekommendabelt att fråga råd av din lärare innan instrumentköpet.

Du kan söka in till musikinstitutet genom att fylla i ansökningsblanketten. Nedan finns en länk till programmet genom att trycka på ”Hae” -knappen och fyll i dina uppgifter.

Terminsavgifter

Musikinstitut

Grundnivå, solistiskt ämne

30 min per vecka, enskilda lektioner 290 €
45 min per vecka, enskilda lektioner 350 €

Musikinstitutnivå, solistiskt ämne

60 min per vecka, enskilda lektioner 350 €

Musiklek

30-45 min, musiklekskolegrupper 110 €
instrumentträning 130 €

Gruppundervisning

ukulelegrupp 190 €
barnkör Ainova   90 €

Öppen avdelning

Öppen avdelning är inriktad åt vuxna. Gruppundervisning inkluderar inte i pris.

Öppen 1

Hösttermin, 17 veckors undervisning
Vårtermin, 18 veckors undervisninng

30 min per vecka, enskilda lektioner 560 €
45 min per vecka, enskilda lektioner 840 €
Musikteknologi 120 €

Öppen 2

Hösttermin, 12 veckors undervisning
Vårtermin, 12 veckors undervisninng

30 min per vecka, enskilda lektioner 385
45 min per vecka, enskilda lektioner 580 €

Andra avgifter

anmälningsavgift 15 €
instrumenthyra 50 €
betalningspåminnelse   5 €

Tilläggsinformation

Terminsavgifter

Förfallodatumet för terminsavgifter: 31.8. (höstterminen) och 31.1. (vårterminen)

Spelandet i stråkorkestern, rytmmusikbandet, teoretiska studier, musikteknologistudier samt kören är gruppundervisning. Studierna i dessa ämnen ingår i terminsavgiften för studeranden på grundnivån och musikinstitutnivån. (solistiska ämnen)

Undervisningen i solistiska ämnen är privat undervisning. Undervisning kan också ordnas som distansundervisning.

Om eleven avbryter studierna under terminen, tas terminsavgiften i sin helhet. Men om uppsägningen beror på en sjukdom eller motsvarande detalj kan rektorn ge säkning på terminsavgiften.

Musikinstitutet Avonia har ett avtal med Intrum Justitia.

Elektronisk fakturering

Musikinstitutet Avonia använder elektronisk fakturering. Vänligen se till att vi har förmyndarens eller studerandens giltig elpostadres. Fakturor för minderåriga elever kommer att skickas till deras förmyndare och i alla andra fall direkt till studeranden själva.

Avsändare: billing@eepos.fi
Ämne: Fakturans avsändare, Musikinstitutet Avonia

En påminnelse kommer att skickas per post. Till påminnelsen tilläggs en 5 € avgift.

Förfrågningar: tuula.iivonen@avonia.fi, 010 420 1082