Rytmmusik

Undervisningen syftar till att utveckla dina tekniska färdigheter för att ge dig en överblick över olika stilar och för att hjälpa dig att tolka varje stil enligt stilmässigt.
Att spela i en grupp är oerhört viktigt när man lär sig att spela ett band instrument. Det är därför AMG-metoden är en viktig del av rytmmusikinstruktionen här på Musikinstitutet Avonia. Huvudsyftet är att föra teorin och praktiken (spelandet i ett band) närmare varandra.

Instrumenten

På Musikinstitut Avonias rytmmusikavdelningen kan du studera följande instrument:

AMG

I Musikinstitut Avonias rytmmusikens grunder -undervisningen används Afroamerikanskamusikens grunder (AMG) -metoden, var teori- och tonträffningsstudierna avläggs som integrerade i gruppspelning.

Lektionerna sätter ihop rytmmusikens teori, tonträffning, transkription samt bandspelandet till ett ända ämne. Varje lektion innebär en teoridel och spelandet i ett band -del.

I teoridelen används Tohtori Toonika -läroboken självständigt under ledning av läraren. Detta gör att du kan utvecklas individuellt.

Läroboken täcker hela musikskolans grundnivå. I den praktiska delen spelar du stycken med ett band och utvecklar därmed din förståelse av de inlärda teoretiska detaljer.

Kärnpunkten och målet i bandspelandet är att du kommer att förstå din egen roll i bandet. Att uppträda är också en väsentlig del av kursplanen.

Musikteknologi

Grundstudierna inom musikteknologi ger eleven möjligheter att producera, spela in, redigera och dela ut musik i en digital miljö. Huvudfokus ligger på musiknotation såväl som digital ljudhantering, inspelning och redigering.

Efter att du har färdiggjort grundstudierna inom musikteknologi kommer du att behärska principerna för den utrustning som har användts i undervisningen samt förstå grundterminologin i musikteknologi.

Studierna i musikteknologi kommer att stöda utvecklingen också i ditt eget instument, ge dig beredskap att skapa egen musik och att lära dig känna fältet i modern musik.

Musikteknologistudier består av följande enheter:

  • Grunderna i musikteknologi
  • Grunderna i studioarbete
  • Grunderna i audiosystem

Efter att du har slutfört grundstudierna i musikteknologi kan du komponera musik på ett midibaserat notationsprogram, spela in olika instrument, redigera (mixa) ljud, behandla ljudfiler och ladda upp ljudfiler till internet.

Grundstudierna omfattar grunderna i studioarbete och i audiosystem. Du kommer att bli bekant med att arbeta i en studio. Grunderna i audiosystem lär du dig grunderna i ljudförstärkning och inspelning av en konsert. Musikteknologistudierna ingår i musikinstitutets terminsavgift.